Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6561 Interpretacje indywidualne wydawane przez organy inne niż minister właściwy do spraw finansów publicznych X

III SA/Wa 2719/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości

III SA/Wa 2797/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-20

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Po 846/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-04-10

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Bd 718/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-08-07

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości

II FZ 347/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-19

Zażalenie na decyzję Burmistrza T. w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości

I SA/Łd 1079/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-12-07

Wniosek w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od nieruchomości