Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6561 Interpretacje indywidualne wydawane przez organy inne niż minister właściwy do spraw finansów publicznych X

I SA/Bd 718/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-08-07

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Łd 1079/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-12-07

Wniosek w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku od nieruchomości