Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wa 73/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

I OZ 1178/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania uwierzytelnionych odpisów decyzji administracyjnych

III SAB/Gd 38/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie wznowienia postępowań karnych

IV SAB/Wr 106/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Ś. w przedmiocie zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników

IV SAB/Wa 202/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-22

Wniosek w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SAB/Wa 106/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-02

Wniosek pełnomocnika T. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie odrzucającego skargę T. G. na bezczynność Prezydenta Miasta W.

III SAB/Kr 57/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-15

Wniosek w przedmiocie wydania uwierzytelnionych odpisów decyzji administracyjnych

II SAB/Wa 222/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-20

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego

III SAB/Kr 11/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-28

Wniosek w przedmiocie nienadania dalszego biegu odwołaniu od orzeczenia
1   Następne >   +2   4