Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wa 73/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SAB/Wa 202/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-22

Wniosek w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SAB/Wa 106/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-02

Wniosek pełnomocnika T. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie odrzucającego skargę T. G. na bezczynność Prezydenta Miasta W.

II SAB/Wa 222/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-20

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego

VII SAB/Wa 143/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-26

Wniosek w przedmiocie dofinansowania w ramach programu 'Student II

IV SAB/Wa 133/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenia wykonania ugody

I SAB/Wa 477/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego