Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wa 202/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-22

Wniosek w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Sz 68/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-21

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I SAB/Sz 3/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-26

Wniosek w przedmiocie korekty informacji PIT

I SAB/Wa 477/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego