Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I SAB/Gl 4/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Ż. w przedmiocie wydania dokumentów w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SAB/Wa 50/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-19

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I SAB/Wr 18/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie w sprawie ze skargi na bezczynność Naczelnika D. Urzędu Skarbowego we W. w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za styczeń, luty i marzec 2009 r.

II FZ 428/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta M. w przedmiocie podatku od nieruchomości

II SAB/Kr 182/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-06-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 198/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Kr 182/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 77/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-07-24

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę;

III SAB/Kr 99/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-05

Wniosek w przedmiocie wykonania wniosku skarżącego

III SAB/Kr 10/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-05

Wniosek w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku skarżącego
1   Następne >   +2   4