Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Gl 165/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół [...] w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu

II SAB/Kr 96/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-24

Wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w sprawie parkingów osiedlowych na [...] w K.

II SAB/Bk 175/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-06

Wniosek w przedmiocie wypłaty świadczenia