Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

I SAB/Op 2/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie postępowania odwoławczego wskutek wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu należnego od skargi