Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Kr 40/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-26

Wniosek Z. Ś. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

II SAB/Rz 64/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-06-07

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania odwołania

II SAB/Bk 1/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-03-18

Wniosek w przedmiocie niepodjęcia z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości

IV SO/Gl 58/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-24

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie dotyczącej bezczynności w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego, w kwestii wniosku Z.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie

I OZ 766/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie z wniosku Z. R. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji odmawiającej przyznania zasił...

III SAB/Gl 1/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w K., w przedmiocie inne

I OZ 765/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie z wniosku Z. R. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji odmawiającej przyznania zasił...

II SAB/Gd 86/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-08-11

Skarga M.W. na bezczynność SKO w przedmiocie nieważności decyzji dotyczących warunków zabudowy

III SAB/Kr 80/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-01

Wniosek S. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skarg S. K. na bezczynność SKO

II OZ 1096/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Słupsku w ...
1   Następne >   2