Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Gl 153/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-04

Sprawa ze skargi A. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta C. w zakresie zawarcia umowy o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

II SAB/Łd 104/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I SAB/Łd 5/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie niezałatwienia w terminie sprawy dotyczącej zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wykazanego w deklaracji VAT

III SAB/Kr 13/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-12-14

Wniosek K. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi K. J. na przewlekłość postępowania Komendanta Wojewódzkiego Policji

VII SAB/Wa 111/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-21

Sprawa ze skargi I.K. na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przewlekłości postępowania

IV SO/Gl 52/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-21

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 100/13 w kwestii wniosku Z. R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia

IV SO/Gl 50/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-20

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 76/13, w kwestii wniosku Z. R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie

I OZ 775/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie z wniosku Z. R. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu ze skargi Z. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...] w przedmiocie wniosku ...

II SAB/Go 16/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-14

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

II FZ 1697/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-19

Zażalenie na zarządzenie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi B.B. na przewlekłość Wójta Gminy W. w przedmiocie sprawy [...]
1   Następne >   +2   5