Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Łd 104/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SAB/Go 16/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-14

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

II OW 68/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Zażalenie na postanowienie NSA , sygn. akt II OW 68/13 o oddaleniu wniosków A. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata do złożenia skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczeń NSA oraz wniosku A. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia tego zażalenia