Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Wa 253/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-16

Wniosek adw. R. C. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z 10 grudnia 2015 r. sygn. akt IV SAB/Wa 253/15 w sprawie ze skargi S. S. na przewlekłe prowadzenie przez Komendanta Głównego Policji postępowania zażaleniowego

II OSK 2149/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Łodzi w przedmiocie wybudowania, przebudowy i użytkowania budynku mieszkalnego