Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Bk 8/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-07-11

Wniosek w przedmiocie budowy instalacji odprowadzającej wody opadowe

III SAB/Wa 42/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-24

Wniosek w przedmiocie braku podstaw do złożenia zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania podatkowego przez Burmistrza K. w przedmiocie łącznego zobowiązania podatkowego na 2010 r.

II FZ 628/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie braku podstaw do złożenia zażalenia w sprawie ze skargi K. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania podatkowego przez Burmistrza K. w przedmiocie łącznego zobowiązania podatkowego na 2010 r.

II OZ 1092/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce w przedmiocie budowy instalacji odprowadzającej wody opadowe

III SAB/Kr 81/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-12-15

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Kr 85/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-12-15

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

I SAB/Wa 1656/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-12

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczeń

II SAB/Rz 59/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-10-05

Wniosek w przedmiocie przewlekłego prowadzenie postępowania w sprawie wznowienia postępowania

I SAB/Wa 1191/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczeń

II SAB/Bk 138/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-05-16

Wniosek w przedmiocie wydania uwierzytelnionych dokumentów z akt sprawy