Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SO/Gl 50/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-20

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 76/13, w kwestii wniosku Z. R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie

II SAB/Op 24/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-20

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SAB/Op 24/14

II SAB/Lu 146/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty polegającą na niedoręczeniu skarżącemu decyzji z dnia [...], znak:[...]

II OZ 844/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie z 9 lipca 2014 r., sygn. akt II SAB/Lu 630/13 o odmowie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi J. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa SKO w Białej Podlaskiej w przedmiocie wniosku dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów

III SAB/Gd 9/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-05-14

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SAB/Kr 204/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Sprawa ze skargi A. B. na przewlekłość postępowania SKO do sygn. akt [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Bk 138/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-05-16

Wniosek w przedmiocie wydania uwierzytelnionych dokumentów z akt sprawy

III SAB/Kr 25/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi Z. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze

III SAB/Kr 25/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi Z. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze