Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

VI SA/Wa 1409/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników telewizyjnych i ustalenia opłaty za ich użytkowanie

VI SAB/Wa 41/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie doręczenia decyzji

II GSK 2437/11 - Wyrok NSA z 2013-06-05

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie pozwolenia radiowego na używanie urządzenia radiowego

VI SA/Wa 1091/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

VI SA/Wa 2431/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych postanowił: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji

II GSK 230/12 - Wyrok NSA z 2013-05-07

Skargi kasacyjne T.P. Spółki z o.o. w W., Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nr [...] w przedmiocie zmiany koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

I SA/Go 1026/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-21

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2006 r.

VI SAB/Wa 54/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie doręczenia decyzji

VI SAB/Wa 99/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie zwrotu nadpłaty

II GSK 596/12 - Wyrok NSA z 2013-07-11

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie zmiany koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
1   Następne >   3