Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

II GSK 680/08 - Wyrok NSA z 2009-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie odmowy wydania świadectwa ogólnego operatora radiotelefonisty