Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

II GSK 440/13 - Wyrok NSA z 2014-05-27

Skargi kasacyjne 'N.' S.A. w W. oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela wobec zarzutów podniesionych w postępowaniu egzekucyjnym

II GSK 467/13 - Wyrok NSA z 2014-05-27

Skargi kasacyjne 'N.' S.A. w W. oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej , nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela wobec zarzutów podniesionych w postępowaniu egzekucyjnym

II GSK 2373/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie uchylenia w trybie wznowienia decyzji o rozłożeniu na raty opłaty koncesyjnej

II GW 14/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-26

Wniosek A. M. w sprawie zwolnienia z opłat abonamentowych

II GSK 2036/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-14

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w S. w sprawie ze skargi M.R. na czynność P.P. S.A. Centrum Obsługi Finansowej Regionalnego Działu Przetwarzania Dokumentów w S. w przedmiocie zawiadomienia o wysokości należnej opłaty abonamentowej

III SA/Po 21/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w P. w przedmiocie uznania zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego za nieuzasadnione

II GSK 899/15 - Wyrok NSA z 2016-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie umorzenia zaległości z tytułu opłat abonamentowych

II GSK 3328/15 - Wyrok NSA z 2017-08-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Poczty Polskiej S.A. Centrum Obsługi Finansowej w Katowicach w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

V SA/Wa 2102/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia zaległości z tytułu opłat abonamentowych

II GSK 5276/16 - Wyrok NSA z 2017-04-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   2