Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

III SA/Wr 668/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. W. w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców gminy o przeprowadzenie referendum gminnego

II OSK 943/12 - Wyrok NSA z 2012-06-27

Skargi kasacyjne: W. S., S. O. i innych oraz Rady Gminy K. od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi: W. S., S. O. i innych na uchwałę Rady Gminy K. , nr [...] w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie podziału Gminy K.

III SA/Kr 1652/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie podziału Gminy K i utworzenia Gminy S

III SA/Kr 101/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-02-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego

II SA/Po 421/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lipno w przedmiocie referendum gminnego;

III SA/Kr 121/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie podziału Gminy K i utworzenia Gminy S

III SA/Lu 50/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego

II SA/Sz 446/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-08-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie przeprowadzenia referendum w sprawie uzyskania przez Gminę [...] statusu uzdrowiska

III SA/Wr 85/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców

III SA/Wr 939/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy W. w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców gminy o przeprowadzenie referendum gminnego
1   Następne >   +2   5