Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

II OSK 2303/17 - Wyrok NSA z 2017-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu S. w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego

III SA/Wr 320/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu S. w przedmiocie odrzucenie wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego

II OSK 2914/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego

II OSK 788/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie powołania Miejskiej Komisji do spraw referendum gminnego

II OSK 2770/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie przeprowadzenia referendum lokalnego