Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

II OSK 1150/08 - Wyrok NSA z 2008-10-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyj...

II OSK 1660/09 - Wyrok NSA z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Ł. w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego

IV SA/Gl 57/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-03-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie referendum lokalnego

III SA/Łd 520/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie referendum gminnego w sprawie zamierzeń inwestycyjnych

IV SA/Gl 759/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przeprowadzenia referendum