Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Referenda X

III SAB/Lu 36/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-08-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie niedotrzymania terminu wyznaczenia referendum lokalnego.

II SAB/Po 87/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy R. w przedmiocie referendum lokalnego;

IV SAB/Gl 48/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w K. w przedmiocie referendum lokalnego

II OSK 948/15 - Wyrok NSA z 2015-07-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi inicjatora referendum - P. M., A. R. P., A. P., B. F., E. P., E. B., E. K., J. H., Ł. S., M. S., M. M., P. W., P. M., S. B., S. C., S. B., T. M. na niedotrzymanie przez Sejmik Województwa Podlaskiego ter...

II SAB/Bk 59/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-09-24

Sprawa ze skargi P. M., A. R. P., A. P., B. F., E. P., E. B., E. K., J. H., Ł. S., M.S., M. M., P. W., P. M., S. B., S. C., S. B. i T. M. na niedotrzymanie przez Sejmik Województwa P. terminu na podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w przedmiocie budowy w województwie p. regionalnego portu lotniczego

II OSK 1934/16 - Wyrok NSA z 2016-11-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej P. M., E. P., A. P., P. M., T. M., S. B., E. K., M. S., E. B., J. H., A. P., P. W., Ł. S., S. B., B. F., S. C., M. M. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi P. M., E. P., A. R. P., P. M., T. M., S. B., E. K., M. S., E. B., J. H., A. P., P.W., Ł. S., S. B., B. F., S. C., M. M. na niedotrzymanie przez Sejmik Województwa Podlaskiego terminu na podjęcie uchwały w sprawie przeprowadz...

II SAB/Bk 36/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-05-18

Sprawa ze skargi P. M., A. P., B. F., E. P., E. B., J. H., Ł. S., M. S., M. M., P. W., P. M., S. B., S. C., S. B. i T. M. na niedotrzymanie przez Sejmik Województwa P. terminu na podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie budowy w województwie p. regionalnego portu lotniczego odrzuca wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum wojewódzkiego w przedmiocie budowy w województwie p. regionalnego portu lotniczego. ,