Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

I SAB/Wa 519/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji

I OSK 2036/16 - Wyrok NSA z 2018-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość warszawską