Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2036/16 - Wyrok NSA z 2018-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość warszawską