Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Reforma rolna X

II SA/Op 192/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu nadania

IV SA/Wa 1781/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z [...] czerwca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w przedmiocie reformy rolnej

IV SA/Wa 3097/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji