Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

II SA/Op 333/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie dokonania zmiany w ewidencji gruntów

II SA/Op 226/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Op 421/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Op 486/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Op 370/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podziału nieruchomości

II SA/Op 403/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II SAB/Op 55/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Rudniki w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Op 44/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

II SA/Op 12/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-07-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości

II SAB/Op 14/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-14

Sprawa ze skargi A. B. na Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. w przedmiocie bezczynności w postępowaniu odwoławczym w sprawie rozgraniczenia nieruchomości