Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Bk 1061/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie odmowy wstrzymania robót budowlanych

II SA/Ka 2213/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie pozwolenia na budowę

SA/Rz 1833/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rz. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie budowy budynku mieszkalnego

II SA/Łd 643/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie pozwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego

SA/Rz 181/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rz. w przedmiocie zobowiązania do przedłożenia operatu geodezyjno

II SA/Po 1341/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie nakazania rozbiórki budowli

II SA/Łd 1749/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego

IV SA 791/93 - Wyrok NSA z 1994-05-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w C. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ka 112/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-10-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Kr 1432/98 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę
1   Następne >   2