Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Rz 786/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania w sprawie zmiany stanu wody