Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OZ 550/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku W. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2062/05 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gmin...