Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

III SAB/Kr 36/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi K. P. - A w K na przewlekłość Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za przechowywanie pojazdów

IV SAB/Wa 252/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-04

Sprawa ze skargi B. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie rozpoznania zażalenia

IV SAB/Wa 45/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-07

Sprawa ze skargi I. Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w L. na przewlekłość Prezydenta W. w przedmiocie dokonania rozgraniczenia nieruchomości

I OSK 2794/15 - Wyrok NSA z 2016-05-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy B. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania rozgraniczeniowego

IV SAB/Wa 313/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-11

Sprawa ze skargi J. W. i M. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości