Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X

II SA/Lu 1005/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości 1/

II SA/Rz 19/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Sądu Rejonowego [...] w przedmiocie umorzenia dochodzenia dot. samowolnego ustawienia znaków granicznych

II SA/Lu 955/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania rozgraniczeniowego