Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 82/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji;

II SA/Łd 402/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania z wniosku o rozgraniczenie nieruchomości

II SA/Po 886/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji