Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Bd 629/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

IV SA 2275/00 - Wyrok NSA z 2002-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie: stanu technicznego ulicy

II SA/Ke 897/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II SA/Sz 1383/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Z. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Go 425/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania sali wiejskiej

VII SA/Wa 2790/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Po 604/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów na prowadzenie postępowania egzekucyjnego;

VII SA/Wa 405/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 397/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej