Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

II SA/Bd 629/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 2790/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego