Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 296/19 - Postanowienie NSA z 2020-04-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej wykonania zakazu prowadzenia pojazdów

III SA/Łd 512/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-12-08

Sprawa ze skargi P.L. na akt Starosty [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu drogowego