Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Op 536/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

III SA/Kr 323/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wymeldowania

II SA/Gl 1074/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania