Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Lu 783/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty za kartę pojazdu i odmowy zwrotu opłaty

I SA/Lu 795/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I SAB/Lu 13/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w sprawie opłaty za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi

I SA/Bd 239/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-12-11

Sprawa ze skargi Z. D. na akt Starosty N. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I SA/Op 354/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie podatku od środków transportowych

I SA/Bd 321/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-05-25

Sprawa ze skargi J. P. na czynność Starosty W. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I SA/Sz 549/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2005r

I SA/Lu 156/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty za kartę pojazdu i odmowy zwrotu opłaty

II SA/Rz 251/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odsetek od kwot z tytułu zwrotu wydatków związanych z wykonywanym dozorem oraz z tytułu zwrotu wynagrodzenia za dozór pojazdów

II FW 10/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie przepadku pojazdu
1   Następne >   +2   4