Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Lu 783/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty za kartę pojazdu i odmowy zwrotu opłaty

I SA/Lu 795/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I SA/Bd 239/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-12-11

Sprawa ze skargi Z. D. na akt Starosty N. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I SA/Sz 549/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2005r

I SA/Lu 156/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty za kartę pojazdu i odmowy zwrotu opłaty

I SA/Lu 709/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty za kartę pojazdu i odmowy zwrotu opłaty

I SA/Lu 837/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty za kartę pojazdu i odmowy zwrotu opłaty

I SA/Lu 155/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty za kartę pojazdu i odmowy zwrotu opłaty

I SA/Rz 637/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za maj 2005r.

I SA/Lu 157/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty za kartę pojazdu i odmowy zwrotu opłaty