Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

I SA/Kr 1936/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-03-23

skarg ''E.' - w D. T. przy udziale nadzorcy sądowego B. M. na decyzję Izby Skarbowej . w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od sierpnia 1999r do sierpnia 2000r.

I SA/Kr 1143/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie przyznania zwrotu wydatków związanych z przechowywaniem pojazdu,