Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA 921/99 - Wyrok NSA z 2001-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji;

II SA/Gl 294/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SA 1751/99 - Wyrok NSA z 2000-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza przez silniki spalinowe

II SA/Gl 695/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie uprawnień do kierowania pojazdami