Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

III SA/Kr 119/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-27

WSA w Krakowie w składzie następującym: PrzewPrzewodniczący SWSA Barbara Pasternak, , , po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 kwietnia 2017 r. sprzeciwu [...] sp .z o.o z siedzibą w K. na decyzję SKO w przedmiocie umorzenie postępowania sprzeciw oddala.