Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SA/Ke 852/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów

II SA/Bk 1193/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie cofnięcia diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów

III SA/Gd 88/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów

III SA/Gd 98/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów

II SA/Bk 184/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wydania imiennego uprawnienia diagnosty

II SA/Bk 13/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie cofnięcia diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów

II SA/Bk 14/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie cofnięcia diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów

II SA/Bk 41/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do wykonywania badań technicznych pojazdów

III SA/Wr 318/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych

II SA/Bk 1197/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie cofnięcia diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów
1   Następne >   2