Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 688/07 - Wyrok NSA z 2008-05-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania nadzorczego