Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Bk 1038/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie nakazu obniżenia poziomu hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy

III SAB/Lu 18/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy wydania kary parkingowej

III SA/Gd 650/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób kierujących pojazdami

II SAB/Go 90/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-10-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki