Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 146/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Sz. Nr [...] w przedmiocie uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego