Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

III SA/Gd 172/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-08-20

skarg M. D. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej [...] w przedmiocie wynagrodzenia za parkowanie pojazdu usuniętego z drogi

III SA/Wr 50/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OSK 1366/05 - Wyrok NSA z 2006-08-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie przejęcia pojazdu na rzecz Skarbu Państwa

II SA/Sz 1260/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

I OSK 868/09 - Wyrok NSA z 2009-12-09

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Szczecinie w przedmiocie stanowiska wierzyciela

II SA/Sz 748/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za usunięcie i przechowywanie pojazdu

II SA/Sz 953/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu

II SA/Sz 329/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zwrotu kosztów i wynagrodzenia za dozór pojazdów

VII SA/Wa 2757/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Sz 829/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za przechowywanie pojazdu
1   Następne >   3