Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SAB/Sz 9/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy D. w przedmiocie nie wykonania czynności nakazanych prawem

I OSK 26/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu [...]

II SA/Gl 984/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu B. w przedmiocie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

I OSK 1993/11 - Wyrok NSA z 2012-03-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. w O. na zarządzenie Starosty O. nr [...] w przedmiocie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu

II SA/Gl 893/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-09

skarg K. K. i Z. K. na uchwałę Rady Miasta T. w przedmiocie dozoru pojazdu

III SA/Wr 862/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-14

Sprawa ze skargi Prokuratora Prokuratury Regionalnej we W. na § 1 pkt 1-7 uchwały Rady Powiatu M. w przedmiocie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017 stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 880/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-22

Sprawa ze skargi Ł. L., J. B i M. Ś. na akt Prezydenta w przedmiocie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu drogowego

III SA/Wr 143/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w S. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w S. oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta S.

IV SA/Po 715/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kościan w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

III SA/Wr 686/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu J. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017 stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.
1   Następne >   +2   +5   11