Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

I OSK 1449/17 - Wyrok NSA z 2017-12-14

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Ś. w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ś. nr [...] w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Ś. oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na ter...

III SA/Łd 6/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w przedmiocie wprowadzenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na obszarze Miasta Łodzi

II SA/Ol 504/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-08-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2018 roku za usunięcie pojazdu z drogi w trybie art. 130 a ustawy oku

II SA/Gl 385/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Jaworznie w przedmiocie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem

II SA/Bk 790/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Ł. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2018 roku stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Gl 934/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zabrze w przedmiocie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu

II SA/Gl 827/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Gliwice w przedmiocie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Gl 790/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-10

Skarga Prokuratora Rejonowego w Tarnowskich Górach na uchwałę Rady Miejskiej w Piekarach Śląskich w przedmiocie wysokości opłat związanych z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Gl 955/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sosnowcu w przedmiocie wysokości opłat za usunięcie i przechowanie pojazdu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Sz 1336/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-03-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Koszalinie w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.
1   Następne >   2