Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Ol 218/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-05-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie odmowy zwolnienia lub zmniejszenia uiszczenia opłaty z tytułu wymiany dokumentów komunikacyjnych

II SA/Gl 965/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-28

Skarga Gminy R. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przejęcia pojazdów usuniętych z dróg publicznych na własność gminy

III SA/Wr 524/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-06-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Z. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie zmiany stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Z.

III SA/Kr 928/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-28

Sprawa ze skargi Prezydenta Miasta Krakowa na akt nadzoru Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zmiany organizacji ruchu przez usunięcie na terenie miasta Krakowa pod znakami zakazu zapisów na tabliczek zezwalających na niestosowanie się do tych znaków drogowych kierującym posiadającym zezwolenie zarządcy drogi.

III SA/Kr 926/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-18

Sprawa ze skargi Prezydenta Miasta Krakowa na zarządzenie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zmiany organizacji ruchu

III SA/Kr 1006/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-28

Sprawa ze skargi Prezydenta Miasta Krakowa na akt Wojewody Małopolskiego w przedmiocie wyznaczenia nowego terminu na realizację nakazów zmiany organizacji ruchu drogowego

III SA/Kr 1007/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-28

Sprawa ze skargi Prezydenta Miasta Krakowa na akt Wojewody Małopolskiego w przedmiocie wyznaczenia nowego terminu na realizację nakazów zmiany organizacji ruchu drogowego

I OSK 1589/19 - Wyrok NSA z 2019-11-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Prezydenta Miasta Krakowa na akt nadzoru Wojewody Małopolskiego nr WI-V.8170.49.2017 w przedmiocie zmiany organizacji ruchu na wlotach ulic Bożego Ciała, Jakuba, Na Przejściu, Bartosza, Wąskiej i na pl. Wolnica w Krakowie odnośnie znaków B

III SA/Kr 927/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-28

Sprawa ze skargi Prezydenta Miasta Krakowa na akt nadzoru Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zmiany organizacji ruchu na wlotach ulic Bożego Ciała, Jakuba, Na Przejściu, Bartosza, Wąskiej i na pl. Wolnica w Krakowie odnośnie znaków B

II SA/Gl 1039/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie poboru opłat za parkowanie Oddala skargę
1   Następne >   2