Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Op 124/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-08

Sprawa ze skargi A. Z. na Starostę Kluczborskiego w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za bezczynność organu po wyroku uchylającym czynność w sprawie opłaty za kartę pojazdu

II SA/Op 124/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-07-01

Sprawa ze skargi A. Z. na Starostę Kluczborskiego w przedmiocie wymierzenia grzywny za bezczynność organu po wyroku uchylającym czynność w sprawie opłaty za kartę pojazdu

II SA/Bd 688/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie niewykonania wyroku sądu z dnia[...] października 2010 r. w sprawie o sygn. II SA/Bd 804/10

I OSK 773/09 - Wyrok NSA z 2009-12-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi Z. O. na niewykonanie wyroku WSA w Rzeszowie sygn. akt II SA/Rz 698/07 przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu i wymierzenie grzywny

II SA/Op 429/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-12-13

Sprawa ze skargi B. C. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Opolu w sprawie ustalenia kosztów usunięcia i przechowania pojazdu

II SA/Op 445/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-12-13

Sprawa ze skargi B. C. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Opolu w sprawie ustalenia kosztów usunięcia i przechowania pojazdu

II SA/Op 453/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-12-13

Sprawa ze skargi B. C. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Opolu w sprawie ustalenia kosztów usunięcia i przechowania pojazdu

II SA/Op 437/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-12-13

Sprawa ze skargi B. C. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Opolu w sprawie ustalenia kosztów usunięcia i przechowania pojazdu

I OSK 743/19 - Wyrok NSA z 2020-03-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi B. C. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta O. wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SAB/Op 21/17 w przedmiocie ustalenia kosztów usunięcia i przechowania pojazdu

I OSK 814/19 - Wyrok NSA z 2020-03-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi B. C. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta O. wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SAB/Op 38/17 w przedmiocie ustalenia kosztów usunięcia i przechowania pojazdu
1   Następne >   3