Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Kr 324/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-07-21

Sprawa ze skargi R. Ż. na czynność Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

II SA/Sz 494/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego przekazania według właściwości wniosku o udostępnienie danych uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Ke 565/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-01-25

Sprawa ze skargi S. T. na czynność Starosty w przedmiocie zatwierdzenia organizacji ruchu na drodze powiatowej

III SA/Gd 233/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zakazu zorganizowania zgromadzenia publicznego

I OSK 1366/05 - Wyrok NSA z 2006-08-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie przejęcia pojazdu na rzecz Skarbu Państwa

II SA/Po 1399/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-03-18

skargę Gminy Miasta Ś. W. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. (...) w przedmiocie zakazu poruszania się na wrotkach, łyżworolkach i deskorolkach.

III SA/Kr 1139/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-10

Sprawa ze skargi B. P. na czynność Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu

II SA 1719/03 - Wyrok NSA z 2003-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia danych z ewidencji pojazdów

III SA/Kr 370/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zwrotu prawa jazdy

II SA/Sz 1020/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy
1   Następne >   3